Ramazan Emiroğlu

Nilgün Emiroğlu

Neden Film Yapıyoruz?

İnsanlar doğa üzerindeki hakimiyetlerini öyle arttırdı ki, yine doğanın yardımıyla birbirlerini yok edecekler. Bunu biliyorlar ve günümüzdeki huzursuz, mutsuz, kaygılı hallerinin büyük kısmı bu nedenle. İnsan türünün kaderini belirleyecek olan soru şu, insanların saldırganlık ve özyıkım dürtüleri uygarlığı yok edecek mi, edemeyecek mi?

(Sigmund Freud)

 

Merkezden alınan kararların tüm dünyaya zarar verdiğini görüyoruz. Bu anlamda yerelleşme çok önemli. Yereldeki insanlar, bir arada dayanışma içinde, kolektif düşünüyor, örgütlü ve ürününü korumaya odaklı.

(Derya Nizam)

 

Newlifephotographer olarak, yerelleşmenin gücüne inanıyoruz. Filmlerimiz, yerel hikayelerden oluşuyor. Yerel dokuyu kuran, kurgulayan, oluşturan küçük aile işletmeleri ve kooperatifler bizim ilgi alanımız.

 

Önceliğimiz fonksiyonellik. Topluma ve insanlığa saygı duyuyoruz. Bizim için film yapmak, insanlığın durumunu ve şartlarını anlamak ve gördüğümüz tehlikeleri anlatmak demek. Filmlerimizi satacak bir pazar düşünerek tasarlamıyoruz. Nasıl gerçekleri anlatabiliriz ve faydalı olabiliriz kaygılarıyla yapıyoruz. Doğayı merkeze alarak çalışıyoruz. Çünkü bize göre film böyle yapılır.

 

‘Tasarım insanın daha medeni olması için gereken gelişimine dairdir. Medeniyet ve gelişme yolunda bir eylemdir. Eğer yalnızca pazarlama tarafındaysanız, hali hazırda pazarda yapılanı tekrar etmekten farklı bir şey değildir bu. Tasarım eğer yalnızca pazar içi yapılıyorsa o zaman insanlığa bir faydası olmaz. Eğer insanlığın gerçek ihtiyaçlarını yeniden şekillendirebiliyorsa işte o zaman anlamlı olabilir.’

(Oliviero Toscani)

 

‘Tavırsal tasarım’, son dönemlerde dünyada özellikle üzerinde durulan tasarım şekli. Filmlerimizde, ekolojik ve çevre boyutlarını vurgulayarak, özellikle kurumların bu konuda tavır aldıklarını, duyarlı olduklarını, harekete geçtiklerini görmek ve izleyiciye göstermek istiyoruz.